Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Sarpsborg
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB20007 Konstruksjonslære (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet bygger på Fysikk med mekanikk (15 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli belyst i emnet:

Konstruksjonslære

  • Konstruksjonsprinsipper
  • Bæresystemer
  • Laster og lastberegninger

Konstruksjonsmekanikk

  • Moment-, skjærkraft- og aksialkraftfordeling i statisk bestemte- og ubestemte konstruksjoner
  • Deformasjonsberegninger av samme
  • Kraft og energimetode
  • Crossmetoden
  • Tilnærmet metode for blobal knekkningsberegning
  • Bruddberegninger
  • G-Prog statikkbjelke og Ramme vil bli benyttet for kontroll av noen øvingsoppgaver

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger og øvingstimer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Fem obligatoriske øvinger må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler: Alle skrevne og trykte materialer samt kalkulator.
Det gis bokstavkarakterer A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Litteratur

Laststandarder.

Røhne, Knut og Kjell Vangestad: Byggstatikk. ISBN 82-00-42729-3.

Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 02:46:25