Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Sarpsborg
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB32008 Design og konstruksjon 2 (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudium i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det forutsetter forkunnskaper tilsvarende Fysikk med mekanikk (15 studiepoeng), Konstruksjonslære (10 studiepoeng) og Design og konstruksjon 1 (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Innhold

Emnet inngår i Rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli omhandlet i emnet:

  • Dimensjonering av betongkonstruksjoner som fundamenter, støttemurer og flatdekker.
  • Kontroll i bruksgrensetilstanden for nedbøyning og riss for bøyningspåkjente konstrukjsoner i betong.
  • Dimensjonering av skivesystemer og knutepunkter som søyletopp, søylekonsoll, bjelkenese og hyllebjelker for prefabrikert betong bygg.
  • Dimensjonering av forankring av stål i betong.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsformen i emnet er forelesninger og arbeid med prosjektoppgave.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

  • 5 obligatoriske øvingsoppgaver

Eksamen

To deleksamener: 

Deleksamen 1 (vektes 50%)
Skriftlig eksamen - 3 timer. Alle hjelpemidler tillatt.

Deleksamen 2 (vektes 50%)
Skriftlig eksamen - 3 timer. Alle hjelpemidler tillatt. 

Det gis en bokstavkarakter A til F, der F er "Ikke Bestått". Dersom kandidaten får karakter "Ikke Bestått", eller ønsker å forbedre resultatet på en deleksamen, kan denne avlegges på nytt.

Litteratur

Betong-konstrukjsoner -Prosjektering Svein Sørensen.
Betongelementboken bind B og C.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 02:47:41