Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Sarpsborg
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB35508 Produksjonsstyring (Høst 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema omhandles i emnet:

  • anleggsteknikk og kalkulasjon
  • HMS
  • avtaleverket
  • betongarbeider
  • masseflytting
  • sprengningsteknikk og anbudskalkulasjon
  • kvalitetsikring og kvalitetsystem

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger, øvingstimer og gruppeprosjektarbeid.

Praksis

Ett gruppearbeid tilsvarende ca 2 ukers varighet og fem øvingsoppgaver må være godkjent.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

  • Obligatorisk innlevering av 2 oppgaver til godkjenning

Eksamen

Mappevurdering som omfatter 4 oppgaver, hvorav en teller 50% og resten teller 1/3 av 50% hver.
Det gis bokstavkarakter A til F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Litteratur

Steensgaard, Lars og Christian Nordahl Rolfsen (2000): Anleggsdrift og fjellarbeid: fjellboring, sprengningsteknikk, maskinar og driftsmåtar. Gyldendal yrkesopplæring.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 02:45:52