Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (Høst 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

 • Medisinsk nomenklatur
 • Celletyper og ulike vevstypers oppbygning og funksjon.
 • Skjelettsystemet. Musklene. Nervesystemet.
 • Det endokrine systemet. Blodet og immunforsvaret. Blodprøvetaking.
 • Sirkulasjonssystemet. Respirasjonssystemet. Syre-base-reguleringen. Fordøyelsessystemet.
 • Nyrene og urinveiene. Forplantning og seksualfysiologi.
 • Samarbeid mellom organsystemene
 • Mikroskopering av celler og vev.
 • Undervisnings- og læringsformer

  Forelesninger, laboratoriearbeid, arbeid i basisgrupper og på seminarer.

  Praksis

  Laboratoriearbeid og blodprøvetaking internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Laboratorieøvelser
  • Studenten skal delta med innlegg og i diskusjon på seminarer
  • Kunnskapstester
  • Blodprøvetaking

  Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

  Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

  Eksamen

  3 timer skriftlig eksamen.
  Ingen tillatte hjelpemidler.
  Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

  Litteratur

  612 Me
  Sand, Olav et al (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi, 544 s. Oslo: Gyldendal akademisk  ISBN 82-05-34807-3

  616.07583 Ca
  Carlsson, Linnéa S. Hege K. Soudská & Hege R. Ødegaard (2004). Histologiatlas, 25 s. Østfold : Høgskolen i Østfold

  r610.3 Me
  Kåss, Erik & Magne Nylenna (2004). Medisinsk ordbok, 392 s. (6. utg.). Oslo : Kunnskapsforl. ISBN 82-573-1406-4; 978-82-573-1406-4

  Støttelitteratur:

  612 Ar
  Arbeidsbok til menneskekroppen (2006). Øystein V. Sjaastad...et.al, 203 s. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademiske ISBN 82-05-34808-1

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:47:35