Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSB1209 Biomedisinsk analyse (Høst 2009–Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Kunnskaper fra emnet HSB1009 Grunnleggende kjemi (10 studiepoeng) og bestått HSBIO10108 Praksis (0 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester og 2. semester (høst og vår).

Innhold

 • Utvalgte temaer fra elektrisitetslære, elektronikk og optikk
 • Emisjon og absorbsjon av stråling
 • Spektrometriske målemetoder og instrumenter
 • UV-/synlig spekrofotometri
 • Prinsipper, bruk, muligheter og begrensninger ved fotometriske målinger
 • Turbidimetri og nefelometri
 • Atomabsorbsjon og flammeemisjon
 • Fluorescens og fosforescens
 • Radioaktivitet
 • Elektrokjemiske målemetoder og instrumenter
 • Ioneselektive elektroder og biosensorer. Celleteller
 • Mikroskopi
 • Grunnleggende laboratorieteknisk arbeid, som valg og riktig bruk av utstyr, fremstilling av reagenser, påvisning og måling av analytter
 • Beregninger og presentasjon av analyseresultater
 • Bruk av prosedyrer for internkontroll og kvalitetssikring. Kontroll av laboratorieutstyr.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsing. Laboratoriearbeid og demonstrasjoner.

Praksis

Laboratoriearbeid internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser
 • Oppgaver
 • Praktisk prøve.

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen.
Tillatt hjelpemiddel: kalkulator.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Litteratur

Under vurdering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:47:35