Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB2005 Cellebiologi (Høst 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnene:
- HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (10 studiepoeng)
- HSB1009 Grunnleggende kjemi (10 studiepoeng)
- HSB1309 Biokjemi (15 studiepoeng)
- HSB1209 Biomedisinsk analyse (15 studiepoeng)
- HSFEL08 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoeng)
- HSBIO10108 Praksis 1 og HS10208BIO Praksis 2 (0 studiepoeng)

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

  • Cellens oppbygning og funksjon, celledeling og cellekommunikasjon
  • Klassisk og molekylær genetikk.
  • Immunsystemets oppbygning og funksjon. Antigen-/antistoffreaksjoner.
  • Generell mikrobiologi og mikrobiell genetikk.
  • Molekylærbiologiske teknikker. Isolering, dyrking og identifisering av mikroorganismer.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid og diskusjoner.

Praksis

Laboratoriearbeid internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Laboratorieøvelser.

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Litteratur

571.6 Co
Cooper, Geoffrey M. Robert E. Hausman (2009) The cell : a molecular approach, 820 s. (5th ed.) Washington : ASM Press/Sinauer Associates ISBN 0-87893-300-6

579 To
Tortora, Gerard J. Berdell R. Funke & Christine L. Case (2007). Microbiology: an introduction, 958 s. (9th ed.) San Francisco, Calif. : Pearson/Bemjamin Cummnings ISBN 0-321-39602-2

616.079 Le
Lea, Tor (2005). Immunologi og immunologiske teknikekr, 400 s. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget ISBN 82-450-0219-4

Støttelitteratur:

576.5 Sj
Sjøberg, Nils Olav (2006). Molekylær genetikk: genteknologi - humant DNA, 333 s. (4. utg.) Nesbru : Vett & viten ISBN 82-412-0625-9

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:46:29