Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Anne-Margrethe Borg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB2105 Statistikk og matematikk (Høst 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i emnene:
- HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (10 studiepoeng)
- HSB1005 Grunnleggende kjemi (15 studiepoeng)
- HSB1306 Biokjemi (10 studiepoeng)
- HSB1206 Instrumentell analyse (15 studiepoeng)
- HSBIO10108 Praksis 1 (10 studiepoeng)
- HSFEL08 Innføring i profesjonell kommuniasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

 • Matematisk symbolbruk. Logaritmer. Lineære/ulineære funksjoner. Grafisk fremstilling.
 • Eksponential- og normalfunksjoner. Integrasjon og derivasjon.
 • Beskrivende statistikk. Sannsynlighetsfordelinger; diskrete og kontinuerlige.
 • Estimering og hypotesetesting. Type feil. Variansanalyse. Korrelasjon og lineær regresjon.
 • Statistisk kvalitetskontroll.
 • Bruk av Excel som dataverktøy.
 • Laboratoriesystemer, personvern og datasikkerhet.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid på datamaskin.

Praksis

Ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Inleveringsoppgaver. Dfinerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler:

 • Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler
 • Cappelen, Dalen m.fl.: Tabeller og formelsamling
 • Gyldendal forlag: Formelsamling i matematikk for videregående skole
 • Kalkulator. Alle modeller er tillatt.

Det benyttes bokstavkarakerer A - F.

Litteratur

616.0756 Ti
Burtis, Carl A. et al (2001). Tietz fundamentals of clinical chemistry, 1091 s. (5th ed.) Philadelphia: Saunders ISBN 0-7216-8634-6.
Kapittel 13 og 17.

519.5 He
Helbæk, Morten (2001). Statistikk for kjemikere, 296 s. Trondheim : Tapir  ISBN 82-00-42411-1

Støttelitteratur:

510 Gu
Gulliksen, Tor H. (1998). Matematikk i praksis, 416 s. (4. utg.) Oslo: Universitetsforl. ISBN 82-00-42411-1

519.5 Lø
Løvås, Gunnar G. (2004). Statistikk for universiteter og høgskoler, 489 s. (2. utg.). Oslo: Universitetsforl. ISBN 82-15-00224-2

543 Mi
Miller, James N. & Jane C. Miller (2005). Statistics and chemometrics for analytical chemistry, 268 s. (5th ed.) Harlow: Pearson Prentice Hall ISBN 0-13-129192-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:46:30