Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Elin Gunby Kristensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBIO10108 Praksis 1 (Høst 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Innhold

  • Gjennomføring av laboratorieøvelser
  • Tillaging av reagenser
  • Valg og bruk av analyseutstyr
  • Helse, miljø og sikkerhet - prosedyrer for behandling av kjemiske stoffer, blodprøvetaking og stikkskader
  • Gjennomføre et bestemt antall blodprøver
  • Mikroskopering av vev

Undervisnings- og læringsformer

Laboratoriearbeid i grupper og individuelt.

Praksis

Tidsperiode for praksis framkommer av undervisningsplan.

Eksamen

Praksis vurderes til bestått/Ikke bestått i henhold kriterier i vurderingsskjemaet for praksisperioden.

Litteratur

Laboratoriehefter og annet utdelt materiell.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:46:31