Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Elin Gunby Kristensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBIO20108 Praksis 3 (Høst 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnene: HSBIO10108 Praksis 1 (0 studiepoeng), HSBIO10208 Praksis 2 (0 studiepoeng) og HSFEL08 Innføring i profesjonell kommuniasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

  • Gjennomføring av laboratorieøvelser
  • Gjennomføre en uke ekstern praksis på legekontor i primærhelsetjenesten eller poliklinikk på sykehus.
  • Bruk av prosedyrer

Undervisnings- og læringsformer

Laboratoriearbeid i grupper og individuelt.

Praksis

Gjennomføres i høgskolens laboratorier og i primærhelsetjenestens legekontorer eller poliklinikker.

Eksamen

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått i henhold kriterier i vurderingsskjemaet for praksisperioden.

Litteratur

Laboratoriehefter og annet utdelt materiell.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:47:37