Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB10508 Bygningslære m/DAK (Høst 2009–Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i ingeniørstudiet - bygg.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli belyst:

 • Generell bygningsteknikk og bygningsfysikk
 • Energiberegninger
 • Miljøkonsekvenser av materialvalg og løsninger
 • Materiallære, betong med lab.øving
 • Materiallære, tre 
 • Kommunalteknikk
 • Hustegning med AutoCad

Undervisnings- og læringsformer


Undervisningen organiseres i form av forelesninger, laboratoriearbeid, prosjekt- og øvingsoppgaver. 
Studentene vil arbeide både individuelt og i grupper.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen:

 • oppgave i U-verdi beregning
 • oppgave i kommunalteknikk  
 • betonglab med rapport

 

Eksamen

Vurderingen består av to deleksamener.

 • Del 1: Skriftlige tester. Det gis 5 tester totalt, snittet av de 3 beste vektes 50%.
 • Del 2: Prosjekt i hustegning med muntlig eksaminasjon på ca 20 min. Vektes 50%.

Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ved kontinuasjon vil de skriftlige testene erstattes med en skriftlig eksamen på 3 timer.

Litteratur

Trehus- håndbok45, 8. utg. 1997 
Betongboka-Norcem 2004
Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:46:32