Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB20007 Konstruksjonslære (Høst 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått Fysikk med mekanikk (15 stp.) eller (Mekanikk 1 + 2 og Ingeniørfysikk) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli belyst i emnet:

Konstruksjonslære

  • Konstruksjonsprinsipper
  • Bæresystemer
  • Laster og lastberegninger

Konstruksjonsmekanikk

  • Moment-, skjærkraft- og aksialkraftfordeling i statisk bestemte- og ubestemte konstruksjoner
  • Deformasjonsberegninger av samme
  • Kraft og energimetode
  • Crossmetoden
  • Tilnærmet metode for blobal knekkningsberegning
  • Bruddberegninger
  • G-Prog statikkbjelke og Ramme vil bli benyttet for kontroll av noen øvingsoppgaver

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger og øvingstimer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Fire av syv obligatoriske øvinger må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler: Lærebøker, laststandarder og formelsamling, samt kalkulator.
Det gis bokstavkarakterer A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Litteratur

Laststandarder.

Røhne, Knut og Kjell Vangestad: Byggstatikk. ISBN 82-00-42729-3.

Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:46:32