Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Gerd H. Breivik
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1206 Instrumentell analyse (Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Kunnskaper fra emnet HSB1005 Grunnleggende kjemi (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Innhold

  • Elektrokjemi: redoksreaksjoner, buffere elektrolyse, galvaniske celler, ioneselektive elektroder og biosensorer.
  • Grunnleggende elektronikk. Elektroniske komponenter og hvordan disse fungerer sammen i instrumenter som benyttes i medisinske laboratorier. Bruk av instrumentmanualer, vedlikehold, feilsøking og enkel reparasjon.
  • Optikk: Lys som bølger og partikler. Geometrisk optikk og bølgeoptikk. Emisjon og absorpsjon av stråling. Prinsipper, bruk og vedlikehold av mikroskop.
  • Spektrometri: Prinsipper, bruk, muligheter og begrensninger ved fotometriske målinger. Flammeemisjon og atomabsorpsjon.
  • Separasjonsmetoder: elektroforese og kromatografi
  • Bruk av prosedyrer for internkontroll og kvalitetskontroll. Kontroll av laboratorieutstyr.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsing. Laboratoriearbeid og demonstrasjoner.

Praksis

Laboratoriearbeid internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Laboratorieøvelser
  • Oppgaver
  • Praktisk prøve.

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Tillatte hjelpemidler: kalkulator. Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

 

Litteratur

616.0756 Ti
Burtis, Carl A. et al (2001). Tietz fundamentals of clinical chemistry, 1091 s. (5th ed.). Philadelphia : Saunders ISBN 0-7216-8634-6

Støttelittertaur:

621.381 El
Wold, Hans (2003). Elektronikk 2000: faktabok, 320 s. (Bokmål[utg.], 2. utg.) Oslo : Gyldendal undervisning ISBN 82-05-30778-4

543.0852 Dr
Dragsdorff, Bruno (1992). Basal fotometri (2. udg.) København: Hospitalslaborantskolen ISBN 87-89579-15-1

543.089 Fo
Forsdahl, Kirsti & Thorsten Steiro Thoresen (1995). Kromatografi for bioingeniører, 107 s. (2. utg.) Tromsø : Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanningen

543.0871 Th
Thoresen, Thorsten Steiro & Kirsti Forsdahl (1998). Elektroforese for bioingeniører, 58 s. (2. utg.). Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, Bioingeniørutdanningen

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:46:57