Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Norunn Storbakk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1306 Biokjemi (Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Kunnskaper fra emnene HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (10 studiepoeng) og HSB1005 Grunnleggende kjemi (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Innhold

  • Struktur og funksjon av biomolekyler; aminosyrer/proteiner, karbohydrater, fett/lipider/membraner og nukleinsyrer.
  • Enzymkinetikk.
  • Metabolske prosesser. Energiomsetning.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid og diskusjoner.

Praksis

Laboratoriearbeid internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Laboratorieøvelser.

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Litteratur

Elliot, Wiliam H., Daphne C. Elliot (2005). Biochemistry and molecular biology, 583 s (3rd ed.) Oxford university press ISBN 0-19-927199-2

Støttelitteratur:

616.0756 Ti
Burtis, Carl A. et al (2001). Tietz fundamentals of clinical chemistry, 1091 s. (5th ed.). Philadelphia : Saunders ISBN 0-7216-8634-6

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:46:57