Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Elin Gunby Kristensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBIO10208 Praksis 2 (Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i bioingeniørfag

Undervisningssemester

2.semester (Vår)

Innhold

  • Gjennomføring av laboartorieøvelser
  • Bruk av prosedyrer
  • Tillaging av reagenser
  • Praktisk prøve i Instrumentell analyse
  • Gjennomføre et bestemt antall blodprøver på medstudenter

Undervisnings- og læringsformer

Laboratoriearbeid i grupper og individuelt.

Praksis

Praksis gjennomføres i høgskolens laboratorier.

Eksamen

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått i henhold kriterier i vurderingsskjemaet for praksisperioden.

Litteratur

Laboratoriehefter og annet utdelt materiell.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:48:02