Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Sarpsborg
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB21506 Design og konstruksjon 1 (Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bygger på emnet  Fysikk med mekanikk (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

  • Prosjektering av stålkonstruksjoner som søyler, bjelker og forbindelser etter NS 3472.
  • Prosjektering av trekonstruksjoner som bjelker, søyler og forbindelser etter NS 3470.
  • Prosjektering av betongkonstruksjoner som dekker, bjelker, søyler og fundamenter etter NS 3473.
  • Dimensjonering i brudd- og bruksgrensetilstanden.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bli organisert i form av forelesninger og øvingsoppgaver.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Kandidaten må gjennomføre 5 øvinger hvorav 4 må være godkjent før han/hun kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timer skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler: Alle skrevne og trykte hjelpemidler samt kalkulator.
Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Litteratur

Sørensen, Svein I. Armert Betong og spennbetong
Stålhåndbok, del 3. Norsk Stålforbund
Trekonstruksjoner, John Eie
NS 3470, NS 3472, NS 3473 (bestilles i fellesskap ved studiestart)
Notater fra undervisning og kompendier tilgjengelig på lokalt nettverk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:48:02