Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB24010 Geoteknikk (Høst 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått Mekanikk 1+2 (5+5 studiepoeng) og Ingeniørfysikk (5 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Innhold

 

Følgende tema vil bli berørt:

  • Jordartenes oppbygging, klassifisering og identifisering
  • Spenninger, skjærstyrke og permeabilitet i jord
  • Beregning av jordtrykk, bæreevne, stabilitet og setninger
  • Mark- og laboratorieundersøkelser 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises i form av forelesninger, laboratorievirksomhet og feltarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • 1 dags feltøving og 1 dags laboratorieøving.

Eksamen

3 timers individuell skriftlig skoleeksamen. 

Tillatte hjelpemidler: Alle skrevne og trykte materialer samt kalkulator.
Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Statens vegvesen, Håndbok-016: Geoteknikk i vegbygging.

Kompendier: Tarald Rørvik, Geoteknikk1, 2 og 3.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:47:27