Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Elisabeth Astrup
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB3103 Bachelorprosjekt (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Alle emner i 1., 2., 3. og 4. semester i studiet må være bestått.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid i gruppe.

Praksis

Varierer i henhold til prosjektoppgave.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Formulere problemstilling,
  • Levere prosjektplan
  • Levere refleksjonsnotat
  • Muntlig prosjektframlegg.

Eksamen

Skriftlig prosjektrapport som vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

I henhold til fagområde og tema for prosjektet.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:50:01