Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Elin Gunby Kristensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBIO20208 Praksis 4 (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnene: HSBIO10108 Praksis 1 (0 studiepoeng), HSBIO10208 Praksis 2 (0 studiepoeng), HSBIO20108 Praksis 3 (0 studiepoeng) og HSFEL08 Innføring i profesjonell kommunikasjon, tverrprofesjonell samhandling og etikk (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Innhold

  • Gjennomføre laboratorieøvelser
  • Gjennomføre to uker ekstern praksis i blodbank og ett medisinsk laboratorium
  • Utføre blodprøvetaking på pasienter i sykehus
  • Utføre tapping av blodgivere og delta ved fremstilling av blodkomponeneter
  • Bruk av prosedyrer
  • Planlegge og gjennomføre individuelt framlegg i seminar

Undervisnings- og læringsformer

Laboratoriearbeid i grupper og individuelt. Delta med framlegg i seminar.

Praksis

Praksis gjennomføres i høgskolens laboratorier, medisinske laboratorier og blodbank.

Eksamen

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått i henhold kriterier i vurderingsskjemaet for praksisperioden.

Litteratur

Laboratoriehefter og annet utdelt materiell.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:47:45