Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB32011 DK 2 - Betong (Høst 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg (kull 2009 og kull 2010).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales forkunnskaper tilsvarende Ingeniørfysikk (5 studiepoeng), Mekanikk 1 (5 studiepoeng), Mekanikk 2 (5 studiepooeng), Konstruksjonslære (10 studiepoeng) og Design og konstruksjon 1 (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Innhold

Emnet inngår i Rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli omhandlet i emnet:

  • Dimensjonering av betongkonstruksjoner som fundamenter, støttemurer og dekker.
  • Kontroll i bruksgrensetilstanden for nedbøyning og riss for bøyningspåkjente konstruksjoner i betong.
  • Avstivingssystemer generelt.
  • Kort innføring i matrisestatikk med tanke på bruk av dataprogram i dimensjonering.
  • Dimensjonering av skivesystemer og knutepunkter som søyletopp, søylekonsoll, bjelkenese og hyllebjelker for prefabrikert betong bygg.
  • Dimensjonering av forankring av stål i betong.
  • Modellering av knutepunkt i prefabrikert betong vha TEKLA Structures (3D dataverktøy)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsformen i emnet er forelesninger og arbeid med obligatoriske øvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

  • Minimum 3 av 5 obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen - 4 timer.
Hjelpemidler: godkjent kalkulator og Norske standarder.

Det gis en bokstavkarakter A til F, der F betyr ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens prosedyrer.

Litteratur

Betong-konstruksjoner -Prosjektering Svein Sørensen.
Betongelementboken bind B (2005) og C (2006).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:49:41