Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1309 Biokjemi (Vår 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Kunnskaper fra emnene HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (10 studiepoeng), HSB1009 Grunnleggende kjemi (10 studiepoeng) og bestått HSBIO10108 Praksis (0 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Innhold

  • Organiske stoffers struktur og reaksjonstyper
  • Struktur og funksjon av biomolekyler; aminosyrer/proteiner, karbohydrater, fett/lipider/membraner og nukleinsyrer
  • Enzymkinetikk
  • Metabolske prosesser. Energiomsetning.
  • Separasjonsmetoder: elektroforese og kromatografi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid.

Praksis

Laboratoriearbeid internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Laboratorieøvelser.

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Litteratur

Litteraturlista er oppdatert 2. januar 2011.

Campbell, Mary K. og Farrel, Shawn O. "Biochemistry" Brooks/Cole
6.utgave.

540 Sj
Sjøberg, Nils Olav (2008) Kort og godt kjemi med organisk kjemi og cellekjemi,  366 s. (6. utg) Nesbru : Vett og viten ISBN 824 1206623

543.089 Fo
Forsdahl, Kirsti & Thorsten Steiro Thoresen (1995) Kromatografi for bioingeniører, 107 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanninen

543.0871 Th
Thoresen, Thorsten Steiro & Kirsti Forsdahl (1998) Elektroforese for bioingeniører  58 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanningen

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:48:31