Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Reidar Johannes Nordby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE30507 Digital radiooverføring (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - Elektro

 • studieretning Digital elektronikk
  (siste gangs gjennomføring av denne emnekoden for kull 2010)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnene Ingeniørmatematikk 1 (10 studiepoeng), Ingeniørmatematikk 2 (10 studiepoeng) og Elektronikk 1 (10 studiepoeng), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet gir oversikt over teori og teknikker for overføring av elektromagnetiske signaler med hovedvekt på digital radiooverføring. Transmisjon over linjer og fiber behandles også - likeledes bruk av satellitter.
Det presenteres eksempler på komponenter og standarder som er egnet til kortholds digital radiooverføring som for eksempel, ZigBee og Bluetooth.

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

 • Grunnleggende begreper, forsterkning, dempning etc
 • Bølgeutbredelse på transmisjonslinjer
 • Impedanstilpassning, refleksjon, karakteristisk impedans
 • Fiberoverføring
 • Radiobølger, utbredelse og dempning (frekvensavhengighet)
 • Antenner, antennetyper og antennetilpassning
 • Sendere og mottakere 
 • Støyformer, støytemperatur
 • Digitale modulasjonsformer
 • Satellitter, linkbudsjett /down-uplink,
 • Standarder, komponenter og metoder for kortholds radiokommunikasjon

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger og laboratorieøvinger, teoriøvinger og datasimuleringer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innleveringsoppgaver
 • Laboratorierapporter

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervsiningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen 
Tillatte hjelpemidler: Lærebøker fra litteraturlista. Utdelt materiell og godkjent egenprodusert formelsamling med notater 

Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervsining (EVA 3 a og b).

Litteratur

Beasley & Miller(2008)Modern Electronic Communication - 9. ed (Pearson Education - ISBN-10: 016154298, ISBN-13: 9780136154297)

Diverse utdelt materiell (Gjøres tilgjengelig via elektronisk læringsplatform eller som papirkopier).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 02:49:12