Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Reidar Johannes Nordby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE30610 Digital radioteori (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - Elektro

 • studieretning Digital elektronikk, Y-veien
  (siste gangs gjennomføring av denne emnekoden for kull 2010)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnene Ingeniørmatematikk 1 (10 studiepoeng), Ingeniørmatematikk 2 (10 studiepoeng) og Elektronikk 1 (10 studiepoeng), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

 • forstår hvordan et moderne overføringssystem for digital signaler er bygget opp og virker
 • kan delta i planlegging og utvikling av slike systemer
 • har oversikt over teori og teknikker for overføring av elektromagnetiske signaler med hovedvekt på digital radiooverføring
 • har kjennskap til transmisjon over linjer og fiber, og bruk av satellitter
 • har kjennskap til komponenter og standarder som er egnet til kortholds digital radiooverføring som for eksempel, ZigBee og Bluetooth 

 

 

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

 • Grunnleggende begreper, forsterkning, dempning etc
 • Bølgeutbredelse på transmisjonslinjer
 • Impedanstilpassning, refleksjon, karakteristisk impedans
 • Fiberoverføring
 • Radiobølger, utbredelse og dempning (frekvensavhengighet)
 • Antenner, antennetyper og antennetilpassning
 • Sendere og mottakere 
 • Støyformer, støytemperatur
 • Digitale modulasjonsformer
 • Satellitter, linkbudsjett /down-uplink,
 • Standarder, komponenter og metoder for kortholds radiokommunikasjon

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger, teoriøvinger og datasimuleringer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innleveringsoppgaver

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timer skriftlig eksamen 

Tillatte hjelpemidler: Lærebøker fra litteraturlista. Utdelt materiell og godkjent egenprodusert formelsamling med notater. 

Det benyttes bokstavkarakterer A til F.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Beasley & Miller(2008)Modern Electronic Communication - 9. ed (Pearson Education - ISBN-10: 016154298, ISBN-13: 9780136154297)

Diverse utdelt materiell (Gjøres tilgjengelig via elektronisk læringsplatform eller som papirkopier).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 02:48:36