Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Thomas Huth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE31610 Signalbehandling 1 (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i studieprogram for

 • Elektro - studieretning digital elektronikk, ordinært studium og Y-veien
  (siste gjennomføring av emnekoden for kull 2010)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnet Reguleringsteknikk og styring (10 studiepoeng), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten har kunnskap om:

 • grunnleggende digital signalbehandlingsteori
 • prinsipper og standarder for koding av lyd, bilde og video.

Studenten har  ferdigheter i:

 • anvendelse av manuelle og datastøttede metoder for analyse og syntese av digitale signalsystemer

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne tekniske fag.
Innholdet består av to hovedtemaer: Signalteori og Kodemetoder. Temaene undervises delvis parallelt.

Signalteori

 • Differensligninger
 • Impulsrespons
 • Foldning
 • Frekvensrespons (Fourieranalyse)
 • Z-transformasjon
 • Analyse og syntese av digitale filtre (FIR, IIR)
 • Digital spektralanalyse (DFT, FFT).
 • Analyse av tidskontinuerlige signaler.
 • Filterkonstruksjon.

 Kodemetoder

 • Grunnleggende informasjonsteori
 • Huffman Koder
 • Audio (f eks MP3, AAC, DAB
 • Stillbilder (f eks JPG, GIF)
 • Video (f eks MPEG)

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved forelesninger, teoriøvinger og dataøvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Minimum 3 innleveringsoppgaver må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnet undervisningsplan.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Tillatte hjelpemidler: Fagbøker fra pensumlisten.
Det gis bokstavkarakterer A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 
 

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Ifeachor & Jervis (2002) Digital Signal Processing - A Practical Approach - 2. ed. (Pearson Prentice Hall - ISBN: 0201596199)

Diverse utdelt materiell.


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 02:49:13