Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Thomas Huth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE32010 Kommunikasjonsnett 2 (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - Elektro

 • studieretning Elektro, ordinært studium (kull 2010)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnet Datateknikk (5 studiepoeng), og kommunikasjonsnett 1 (5 studiepoeng) eller tilsvarende. 

Undervisningssemester


5. semester (høst) for bachelorstudiet i ingeniørfag - elektro (kull 2010)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

 • har kunnskap om hvordan moderne kommunikasjonsnett er bygget, med hovedvekt på datanett, som er ryggraden i dagens IKT-teknologi
 • har kunnskap om de tekniske prinsippene for hvordan datamaskiner og annet brukerutstyr utveksler informasjon lokalt og over globale nett
 • har kjennskap til internasjonale standarder som benyttes innen fagområdet og fremtidige nettkonsept

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

 • Detaljerte Internettprotokoller
 • Rutingsmekanismer i ulike nett
 • Multiprotokoller
 • Fremtidige nettkonsepter
 • Synkronisering
 • Feildetektering
 • Tjenestesegregering, prioritet og grunnleggende ytelsesanalyse

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgaver.

Emnet samundervises med Industriell IKT.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Minimum 3 øvinger må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Nærmere definerte  arbeidskrav fastsettes i emnets undervsiningsplan.

Eksamen

3 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Som besvarelse på oppgave 1 ved skriftlig eksamen, skal det inngå en prosjektoppgave som innleveres som en del av den skriftlige eksamen. Prosjektoppgaven utarbeides i løpet av semesteret og medbringes til eksamen.

Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler og godkjent kalkulator.

Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

William Stallings: Data and Computer Communications. Prentice Hall. 7th Edition.
Utleverte kompendier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 02:51:33