Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Even Arntsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE33010 Styringsteknikk 1 (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag:

 • Maskin (kull 2010)

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

  Studenten

  • har grunnleggende teoretiske kunnskaper innen styringsteknikk
  • kan kommunisere og samarbeide på en slik måte at han/hun  kan møte faglige krav videre i studiet og fremtidig yrkesutøvelse
  • kan analysere og forstå den systemtekniske oppbygning av styringssystemer
  • forstår de grunnleggende prinsipper for programmerbare styresystemer og anvendelsen av disse i automasjonssystemer

  Innhold

  Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

  Følgende tema vil bli berørt:

  • Grunnlegende oppbygning av PLS
  • Signaler i et styringssystem
  • Prinsippene for IEC61131-3
  • Stigediagram (ladder)
  • Funksjonsblokker
  • Logiske kretser
  • Tidsreleer og tellere
  • Analoge signaler
  • Sekvenser

  Undervisnings- og læringsformer

  Emnet undervises i form av forelesninger, selvstudium, gruppearbeider, laboratorieøvinger og skriftlige øvinger.
   

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  Studenten må ha oppfylt følgende arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen:

  • Godkjent 1 individuell øving i PLS.

  Eksamen

  Mappevurdering (3 øvinger) og muntlig høring
  Mappen kan ikke bestå av øving som inngår som arbeidskrav. Mappen gis én helhetlig karakter som kan justeres ved muntlig høring. Ved ny/utsatt eksamen må hele mappen leveres på nytt.

  Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

  Evaluering av emnet

  Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer

  Litteratur

  Hansen, Dag Håkon: Programmerbare Logiske Styringer Basert på IEC 61131-3

  PLS og Styringsteknikk;

  Støttelitteratur; Blant annet: Ellef Wahlstrøm; Automatiserte anlegg

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 15:46:46