Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Per Thomas Huth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE33510 Industriell IKT (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgemne i bachelorstudiet i ingeniørfag - elektro:

  • studieretning elkraftteknikk

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i Datateknikk (5 studiepoeng) og Kommunikasjonsnett 1 (5 studiepoeng) eller tilsvarende. 

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet gir fordypning i hvordan moderne kommunikasjonsnett er bygget, med hovedvekt på datanett, som er ryggraden i dagens IKT-teknologi.

Studenten:

  • har kunnskap om de tekniske prinsippene for hvordan datamaskiner og annet brukerutstyr utveksler informasjon lokalt og over globale nett
  • kjenner til internasjonale standarder som benyttes innen fagområdet og fremtidige nettkonsept

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

  • Detaljerte Internettprotokoller
  • Synkronisering
  • kapasitesanalyse av nett
  • Rutingsmekanismer i ulike nett
  • Prosjektrelaterte emner

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektoppgaver.

Emnet samundervises med emnet Kommunikasjonsnett 2 (60%).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Øvinger

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnet undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig skoleeksamen. Som besvarelse på oppgave 1 ved skriftlig eksamen, skal det inngå en prosjektoppgave som innleveres som en del av den skriftlige eksamen.

Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler og godkjent kalkulator.

Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervsining (EVA 3 a og b).

Litteratur

William Stallings: Data and Computer Communications. Prentice Hall. 7th Edition.

Utleverte kompendier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 21:49:59