Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Even Arntsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRE35112 Kraftelektronikk (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i bachelorstudium i ingeniørfag:

 • Elektro - studieretning Elkraftteknikk
 • Elektro, Y-veien - studieretning Elkraftteknikk

Emnet er valgfag for bachelor i ingeniørfag - Elektro - studieretning Digital elektronikk. 

 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnene Elektriske kretser (10 stp.), Elektronikk 1 (10 stp.) og Reguleringsteknikk (5 stp.), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst) og 6. semester (vår).

- Emnet starter i oktober og avsluttes med eksamen i mars.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

 • har forståelse for grunnleggende forhold innenfor kraftelektronikk
 • kan utføre beregninger

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

 • Kraftelektroniske komponenter.
 • Brukoblinger.
 • Kraftforsyninger
 • Frekvensomformere
 • EMC
 • Regulering og styring av kraftelektroniske systemer
 • AutoCad

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres ved hjelp av forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver. Deler av emnet kan gis som nettundervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieoppgaver
 • Øvinger inkludert skjemategning med DAK

Nærmere definerte arbeidskrav fastettes i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen - 3 timer.
Tillatte hjelpemidler: Selvskrevet formelsamling og godkjent kalkulator
Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervising (EVA 3 a og b).

Litteratur

Mohan, Underland, Robbins; Power Electronics, Third Edition. ISBN 0-471-42908-2

Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 21:51:27