Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Laila Løset
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRF01012 Fysikk 7 h/uke (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Forkurs for ingeniørutdanning.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene har

  • nødvendig kunnskap om fysikk til å starte studier ved ingeniørutdanning og maritim utdanning
  • utviklet ferdigheter i å løse fysiske problemer med matematikk som verktøy
  • utviklet ferdigheter i eksperimentelle arbeidsmetoder
  • tilegnet seg holdninger til fysikkens rolle innenfor teknologiske og miljømessige problemstillinger

Innhold

Studentene vil få en innføring i følgende tema:

  • Størrelser og enheter, usikkerhet, arbeidsmetoder
  • Rettlinjet bevegelse
  • Kraft og bevegelse i en og to dimensjoner
  • Mekanisk energi
  • Statikk,
  • Mekanikk i væsker og gasser
  • Termofysik
  • Gasslovene
  • Elektrisitet
  • Bølger
  • Lysbølger
  • Atomfysikk og kjernefysikk

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres som en kombinasjon av flere forskjellige læringsformer (forelesninger, prosjekt, gruppearbeid, øvingstimer, veiledning, laboratoriearbeid etc). Studiet krever stor egeninnsats og høy grad av selvstudium. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk deltagelse i undervisningen. det kreves minst 70% registrert fremmøte i alle timeplanlagte aktiviteter.
  • Utføre minst 4 elevforsøk med skriftlig rapport som skal godkjennes.

Eksamen

  • Mappevurdering  hvor en skriftlig, avsluttende prøve (fem timer) også inngår.
  • Tillatte hjelpemidler:
    - Tabell og formler i fysikk (Gyldendal)
    - Kalkulator med grafisk display. Det er ikke tillatt med kalkulator som kan regne symbolsk og/eller kommunisere med andre enheter.

Det gis en samlet karakter etter karakterskala A - F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått .

Kontinuasjonseksamen etter vårsemesteret avholdes i august. Dvs. avsluttende prøve (fem timer) kan avlegges på nytt. Dette forutsetter at resten av mappen er vurdert til bestått.  

Evaluering av emnet

Læringsevaluering etter avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

P. Jerstad, B. Sletbak, A.A. Grimenes: ROM - STOFF - TID Forkurs,  Cappelen.

Grunnbok: ISBN 978-82-02-32027-0

Studiebok: ISBN 978-82-02-32598-5

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 02:49:55