Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Erik Skogh Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF01511 Tress-fysikk (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudium i ingeniørfag for

 • TRESS (bygg, industriell design, maskin)
 • elektro, y-vei
 • maskin, y-vei

 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

1 uke sommer + 1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studentene skal:

 • få nødvendig kunnskap om fysikk for ingeniørutdanning.

Ferdigheter
Studentene skal:

 • utvikle ferdigheter i å løse fysiske problemer med matematikk som verktøy.
 • utvikle ferdigheter i eksperimentelle arbeidmetoder.
 •  

Generelle kompetanse
Studentene skal:

 • kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse fra faget i ingeniørutdanningen
 • kunne arbeide både selvstendig og som deltaker i en gruppe .
 • tilegne seg holdninger til fysikkens rolle innenfor teknologiske og miljømessige problemstillinger.

Innhold

I løpet av studiet vil studentene lære mer om:

 • størrelser
 • enheter
 • usikkerhet
 • arbeidsmetoder
 • rettlinjet bevegelse
 • kraft og bevegelse i en og to dimensjoner
 • mekanisk energi
 • statikk
 • mekanikk i væsker og gasser
 • termofysikk
 • gasslovene
 • elektrisitet
 • bølger
 • lysbølger
 • atomfysikk og kjernefysikk.

minst på nivå med fysikk 1 fra videregående skole.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger, øvinger og laboratorieforsøk.
Det benyttes også elektronisk læringsplattform.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

 • Deltagelse på tester og laboratorieforsøk

Eksamen

Mappevurdering

Mappen inneholder:

 • 4 obligatoriske individulle tester (1 på sommer + 3 på høst)
 • 3 elevforsøk med godkjent rapport

Karakterer: Bestått/ikke bestått

Evaluering av emnet

Evaluering skjer i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Egne kompendier og oppgavesamlinger som blir elektronisk tilgjengelig.

Støttelitteratur 

Rom-stoff-tid, forkurs, utgave fra 2010, lærebok og studiebok  (ISBN 978-82-02-320270, ISBN 978-82-02-32598-5)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 02:51:11