Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRF02012 Norsk 8 h/uke (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Forkurs for ingeniørutdanning.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal få kunnskap om:
- språket som kommunikasjonsverktøy, grammatikk og ulike virkemidler i kommunikasjonsprosessen
- mål, mottaker og kommunikasjonssituasjon
- sjangere i sakprosa og skjønnlitteratur
- norsk litteratur og hovedtrekk i språksituasjon og språkutvikling
- massemedier
- prosjektarbeid

Studentene skal utvikle ferdigheter i:
- å bruke språket som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangrer på bakgrunn av mål- og mottakeranalyse
- å strukturere stoff og bruke IKT-hjelpemidler
- å kunne uttrykke seg både på hovedmålet og sidemålet
- å tilegne seg kunnskap og informasjon gjennom ulike kanaler
- å planlegge, gjennomføre og presentere prosjektarbeid

Studentene skal tilegne seg holdninger til:
- å bli trygge på seg selv og egen identitet
- å bli språklig, kulturelt og samfunnsmessig bevisste om allmenndanningens egenverdi
- god kommunikasjons betydning for arbeids- og samfunnsliv

Innhold

Studentene vil få innføring i følgende tema:

 • Informasjonsinnhenting og samarbeid
 • Litteratur
 • Språket og kommunikasjonsprosessen
 • Skriftlig framstilling
 • Muntlig framstilling
 • Prosjektarbeid
 • Sidemål

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger, ulike øvinger og prosjektarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltaking i to prosjekter med rapportering og en innlevering på sidemålet.
 • Seks innleveringer må være levert innen gitte tidsfrister.
 • Deltaking i minst 70 % av undervisningen.

Eksamen

Mappevurdering der en avsluttende skriftlig eksamen (5 timer) også inngår.

 • Tillatte hjelpemidler: Ordbok bokmål/nynorsk

Det gis en samlet karakter etter karakterskala A - F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått .

Kontinuasjonseksamen etter vårsemesteret avholdes i august. Dvs. avsluttende prøve (fem timer) kan avlegges på nytt. Dette forutsetter at resten av mappen er vurdert til bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Andresen m.fl. (2010) Signatur 3, studiebok, valgfri målform. Samlaget, Oslo

Federl, Marion og Arve Hoel (2011) Norsk for fagskolen. NKI-forlaget, Bekkestua

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 02:49:56