Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRF03009 Engelsk 4 h/uke (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Forkurs for ingeniørutdanning.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal få kunnskap om:

 • engelsk som verktøy for god kommunikasjon faglig, forretningsmessig og kulturelt
 • språklige og stilistiske virkemidler
 • grammatikk m/vekt på norske "snubletråder"

Studentene skal utvikle ferdigheter i:

 • å bruke engelsk i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • å bruke engelske lærebøker og instruksjonsmanualer
 • å bruke IKT-hjelpemidler, aviser og tidsskrifter som informasjonskilder

Studentene skal tilegne seg holdninger til:

 • allmenndanningens egenverdi, kultur og korrekthet

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Språk og kommunikasjon
 • Kulturkunnskap
 • Skriftlig framstilling
 • Muntlig framstilling
 • Prosjektarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger, øvingsgrupper og prosjektarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • tre godkjente innleveringer innen gitte tidsfrister, og en godkjent muntlig presentasjon.
 • avlagt en test ved slutten av første semester (høst).

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Fire timer skriftlig skoleeksamen.
Tillatte hjelpemidler: Norsk - engelsk, engelsk - norsk eller engelsk - engelsk ordbok.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering etter avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

M.R. Ytterdal (siste utgave) CROSSOVER, Practical and Technical English, NKI-forlaget

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 02:53:10