Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF12012 Ingeniørrollen og prosjektarbeid (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • elektro
 • elektro, Y-veien
 • industriell design
 • maskin
 • maskin, Y-veien

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har en helhetlig forståelse av mangfoldet i ingeniørrollen
 • kan gjengi hovedtrekk og sammenhenger mellom teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tidene
 • har kunnskap om prosjektarbeidets  faser
 • kjenner til de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk
 • kjenner til motivasjonsfaktorer -prosesser for læring og yrkesutøving   
 • ?

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i situasjoner der han/hun møter etiske, miljømessige- og samfunnsmessige utfordringer
 • kan anvende grunnleggende programmeringsverktøy (beregningsorientert)
 • kan fungere i ulike roller i et prosjekt
 • behersker sentrale teknikker for å kunne effektivisere egne læringsprosesser og kan løse utfordringer knyttet til egen læring

  Generell kompetanse
  Studenten

  • har et bevisst forhold til etiske, miljømessige og samfunnsmessige utfordringer

  Innhold

  Introduksjon til ingeniørstudiet

  • Bli kjent (skolen, faget)
  • Studieteknikk
  • Motivasjonsprosesser
  • Ulike studieretninger for ingeniører

  Prosjektarbeid/ teambygging

  • Rapportskriving
  • Referanser og kildekritikk
  • Plagiat
  • Presentasjonsteknikk
  • Gruppeprosesser
  • Kommunikasjon
  • Møteteknikk

  Vitenskapelig tilnærming til praktiske problemstillinger

  • Akademisk skriving
  • Analyse
  • Drøfting

  Ingeniørens rolle i samfunnet i går, i dag og i framtida

  • Teknologi- og samfunnshistorie
  • Etikk/ Samfunnsansvar/ Korrupsjon/Personvern
  • Miljø/Ressurs
  • Internasjonalisering og kulturforståelse
  • Lover og forskrifter, standarder
  • Patenter, design og åndsverk
  • Møte med næringsliv
  • Ingeniørfaglige arbeidsverktøy

  Undervisnings- og læringsformer

  Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og eventuelt ekskursjoner.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  Obligatorisk frammøte til undervisningen og deltaking i øvinger (80%) .

  Godkjent rapport fra gruppeprosjekt i programmering.

  Prosjektplan, foreløpig prosjektrapport og milepæler må være godkjent.

  Eksamen

  Individuell skriftlig prosjektrapport
  Prosjektrapport leveres etter nærmere retningslinjer og frist.

  Det gis en helhetlig karakter i emnet etter karakterregel Bestått/Ikke bestått.

  Evaluering av emnet

  Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

  Litteratur

  Obligatorisk litteratur avklares ved studiestart.

  Støttelitteratur:

  Karlsen, Terje: Kommunikasjon - målstyrt samarbeid og informasjon, Gyldendal 2005, ISBN 13978-82-05-34240-8

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. okt. 2020 02:50:08