Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Kent Ryne
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF30004 Ingeniørmatematikk 3 (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgfag i bachelorstudium i ingeniørfag:

 • Bygg
 • Elektro
 • Elektro, Y-veien (tilvalgsfag)
 • Kjemi
 • Industriell design
 • Maskin
 • Maskin, Y-veien (tilvalgsfag)
 • Data

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnene Ingeniørmatematikk 1 (10 studiepoeng) og Ingeniørmatematikk 2 (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten kan

 • gjøre rede for sentrale begreper og resultater i vektorkalkulus
 • bruke matematiske modeller for problemstillinger i flere dimensjoner

Ferdigheterer
Studenten kan

 • utføre beregninger på vektorfelt og tolke resultatet
 • optimere i flere variable, også med føringer
 • løse enkle partielle differensiallikninger og tolke løsningen

 

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Valgfag.

Følgende tema vil bli berørt:

 • Kurver på parameterform og i polare koordinater
 • Funksjoner av flere variable
 • Ekstremalverdiproblemer med føringer og Lagranges metode
 • Derivert av vektorfelt, jacobimatrisen
 • Multiple integral i to og tre dimensjoner
 • Linjeintegral
 • Flateintegral
 • Greens-, divergens- og Stokes setninger
 • Partielle differensiallikninger, varmeledningslikningen og bølgelikningen i en dimensjon.
  (Fast temperatur og/eller ingen varmeledning i endepunktene for varmeledningsproblemet, faste og/eller frie endepunkter for bølgelikningen.)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger og øvinger.
Informasjon gis i den elektroniske læringsplattformen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være innlevert og godkjent innen gitt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Øvinger, antall og frist gis i emnets framdriftsplan i Fronter.

Eksamen

3 timers skriftlig skoleeksamen.
Tillatte hjelpemidler: Lærebok, to interne notater og kalkulator av enhver type.
Det benyttes karakterskala, hvor A er beste karakter og  F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til vedtatte prosedyrer for Avdeling for ingeniørfag.

Litteratur

Hass, Weir, Thomas: University calculus, Elements with Early Trancendentals, Pearson Addison Wesley, 2009
( ISBN -321-55210-5) og to interne notater.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 02:56:49