Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1309 Biokjemi (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Kunnskaper fra emnene:
-HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (10 studiepoeng)
-HSB1009 Grunnleggende kjemi (10 studiepoeng)

Undervisningssemester

2.semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten kan

 • beskrive organiske stoffers struktur og reaksjonstyper
 • tegne biomolekylenes struktur og beskrive deres funksjon
 • grunnleggende enzymkinetikk
 • beskrive metabolske prosesser
 • beskrive prinsippene bak elektroforese, HPLC og gasskromatografi

Ferdigheter: 
Studenten kan

 • følge prosedyrer og utføre grunnleggende laboratoriearbeid
 • bearbeide og presentere data

Generell kompetanse:
Studenten kan

 • kommunisere og samarbeide med lærere og medstudenter

Innhold

 • Organiske stoffers struktur og reaksjonstyper.
 • Struktur og funksjon av biomolekyler: aminosyrer/proteiner, karbohydrater, lipider/membraner og nukleinsyrer.
 • Metabolske prosesser. Energiomsetning.
 • Enzymkinetikk.
 • Separasjonsmetoder: elektroforese og kromatografi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Laboratorieøvelser.

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studenevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

572 Ca
Campbell, Mary K. og Farrel, Shawn O. "Biochemistry" Brooks/Cole Cengage Learning
Siste utgave

540 Sj
Sjøbe rg, Nils Olav (2008) Kort og godt kjemi med organisk kjemi og cellekjemi,  366 s. (6. utg) Nesbru : Vett og viten ISBN 824 1206623

543.089 Fo Forsdahl, Kirsti & Thorsten Steiro Thoresen (1995) Kromatografi for bioingeniører, 107 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanninen

543.0871 Th
Thoresen, Thorsten Steiro & Kirsti Forsdahl (1998) Elektroforese for bioingeniører  58 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanningen

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:50:55