Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB21506 Design og konstruksjon 1 (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått Mekanikk 1 + 2 og Ingeniørfysikk eller tilsvarende

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

  • Grunnleggende om prosjektering av stålkonstruksjoner som søyler, bjelker og forbindelser etter gjeldende standard.
  • Grunnleggende om prosjektering av trekonstruksjoner som bjelker, søyler og forbindelser etter gjeldende standard.
  • Grunnleggende om prosjektering av betongkonstruksjoner som dekker, bjelker og søyler etter gjeldende standard.
  • Innføring i avstivingssystemer

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bli organisert i form av forelesninger og øvingsoppgaver.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Øvinger hvorav 3 må være godkjent før han/hun kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Ingen tillatte hjelpemidler.

Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Sørensen, Svein I. Armert Betong og spennbetong
Stålhåndbok, del 3. Norsk Stålforbund
Trekonstruksjoner, John Eie
NS 3470, NS 3472, NS 3473 (bestilles i fellesskap ved studiestart)
Notater fra undervisning og kompendier tilgjengelig på lokalt nettverk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:51:41