Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Even Arntsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE25710 Elektriske anlegg 1 og elektriske maskiner (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i ingeniørfag - elektro - studieretning elkraft og elektro, Y-veien - studieretning elkraft.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det forutsetter at studenten kan vise til bestått i IRE20009 Elektronikk og elektriske kretser (15 studiepoeng) eller tilsvarende for å kunne følge emnet.
 

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ha opparbeidet seg  grunnleggende kunnskaper i beregning av trefasekretser  og forståelse for virkemåten og drift av transformatorer og el.maskiner. 

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

  • magnetiske kretser
  • transformatorer
  • synkronmaskiner
  • asynkronmaskiner
  • likestrømsmaskiner
  • trefase kretsberegninger  
     

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved hjelp av forelesning, gruppearbeid, ekskursjoner og laboratorieøvinger. Tema fra ekskursjoner og gjesteforlesninger kan bli etterprøvd på eksamen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Laboratorieppgaver
  • Øvinger

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnet undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timer skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler: Alle skrevne og trykte materialer samt kalkulator
Det benyttes bokstavkarakterer A til F.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervsining (EVA 3 a og b).

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 20.06.10

Fitzgerald, A. E. : Electric Machinery (6th 03 edition). ISBN13: 0780073660097, ISBN10: 0073660094.

Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 02:50:17