Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Reidar Johannes Nordby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE30211 Mobilteknologi med fordypningsprosjekt (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgfag for bachelor i ingeniørfag 

  • Elektro, studieretning digital elektronikk
  • Elektro, Y-veien

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales grunnleggende kunnskaper i elektronikk, mikroprosessorer, programmering og datanett tilsvarende pensum på studieretning for digital elektronikk i 2. år.

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne valgfag/tekniske fag.

Emnet består av to komponenter (mobilkommunikasjon og elektronikkprosjekt).

Følgende temaer belyese i komponenten mobilkommunikasjon:

- Generelt om mobile cellebaserte nett
- Aktuelle kodemetoder og modulasjonsformer
- Nettopologier
- GSM (2G mobilnett)
- GPRS/EDGE (2.5G mobilnett)
- GSM spesialversjoner (f.eks. GSM-R)
- UMTS (3G mobilnett)
- Framtidige netteknologier (4G)

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. Det gis et større prosjektarbeid som utføres gruppevis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Øvingsoppgaver

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervsiningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering som består avfølgende elementer:

  • Prøve - 3 timer. Tillatte hjelpemidler er alle trykte og skrevne medium samt kalkulator.
  • 1 prosjektrapport som innleveres ved slutten av undervisningsperioden for emnet.
    Det foretas en helhetlig vurdering.

Det gis bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 20.06.2010

Pierre Lescuyer. (2004). UMTS Origins, Architecture and the Standard. Springer-Verlag London Limited. ISBN 1-85233-676-5

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 02:50:48