Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Reidar Johannes Nordby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE30311 Mobilteknologi (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår som valgfag i studieprogram for

 • Elektro
 • Elektro, Y-veien

- studieretning digital elektronikk.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales grunnleggende kunnskaper i elektronikk, mikroprosessorer, programmering og datanett tilsvarende pensum på studieretning for digital elektronikk i 2. år.

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne valgfag/tekniske fag.

Følgende temaer belyese:

 • Generelt om mobile cellebaserte nett
 • Aktuelle kodemetoder og modulasjonsformer
 • Nettopologier
 • GSM (2G mobilnett)
 • GPRS/EDGE (2.5G mobilnett)
 • GSM spesialversjoner (f.eks. GSM-R)
 • UMTS (3G mobilnett)
 • Framtidige netteknologier (4G)

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved forelesninger, øvinger og gruppearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Øvingsoppgaver

Nærmere definerte arbeidskrav fastesettes i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timer skriftlig eksamen. 

Tillatte hjelpemidler er alle trykte og skrevne medium samt kalkulator.

Det gis bokstavkarakterer A - F, der A er beste karakter og F er "ikke bestått".

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Pierre Lescuyer. (2004). UMTS Origins, Architecture and the Standard. Springer-Verlag London Limited. ISBN 1-85233-676-5

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 15:47:07