Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
  • Åge Torbjørn Johansen
  • Åge Torbjørn Johansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE31712 Signalbehandling 2 (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelor i ingeniørfag - Elektro

  • studieretning digital elektronikk
  • studieretning digital elektronikk, Y-veien

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnene Signalbehandling 1 (10 studiepoeng) og Mikroprosessorer med C-programmering (10 studiepoeng), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne tekniske fag.

Emnet er en praktisk videreføring av "Signalbehandling 1" og det fokuseres spesielt på hvordan
digitale signalprosessorer (DSP) kan benyttes til å realisere de teoretiske algoritmene fra dette emnet.

  • Særtrekk for arkitektur og funksjonalitet for digitale signalprosessorer (DSP).
  • Realisering av signalprosesseringsalgoritmer vha. DSP og programmering i C.
  • Undervisningen og eksempler baseres på en konkret, anerkjent og mye benyttet DSP-komponent.
  • Praktiske øvinger innbefatter bruk av standard utviklingsplattform.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved forelesninger, øvinger, et prosjektarbeid og praktiske oppgaver på laboratorium.

Prosjektarbeidet vil ta for seg realisering av en gitt praktisk signalbehandlingsoppgave
ved hjelp laboratoriets tilgjengelige DSP-utstyr.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Laboratorieoppgaver med protokoll
  • Rapporter

Nærmere spesifiserte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Vurdering av prosjektarbeid som en gruppeoppgave for 2-4 studenter.
Besvarelsen skal være en prosjektrapport som dokumenterer både den praktiske og den teoretiske delen av prosjektet.
Prosjektet skal presenteres muntlig for sensor. Karakterer gis individuelt.

Det gis bokstavkarakterer A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Tretter (2008) Communication System Design Using DSP Algoritms (Springer - ISBN13: 9780387748856)? [Kapittel 1-4]
Diverse artikler gjort tilgjengelig via FRONTER.
Datablader etc.

Støttelitteratur:
Rulph Chassaing (2005) Digital Signal Processing and Applications with the C6713 and C6416 DSK John Wiley & Sons, Inc

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 00:49:12