Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Erik Skogh Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF11010 Ingeniørfysikk (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudium i ingeniørfag:

 • Maskin , Y-veien kull 2010
 • Elektro, Y-veien kull 2010
 • Kjemi, Y-veien kull 2010

Undervisningssemester


4. semester (vår) for Y-veien.

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Bevegelse og dynamikk - rettlinjet og krumlinjet bevegelse.
 • Energi og energibevaring - mekanisk energi, varmelære.
 • Rotasjon. Om fast og bevegelig akse, kraftmomentsetningen, spinn. Arbeid og effekt i rotasjoner.
 • Svingninger - harmoniske, dempete og tvungne.
 • Resonans og bølger - matematisk beskrivelse av, energitransport i, overlagring av og Dopplereffekt.
 •  

  Undervisnings- og læringsformer

  Emnet undervises ved bruk av forelesninger, øvingstimer og laboratoriearbeid.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

   

  Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  2 innleveringer må være godkjent innen nærmere angitte tidsfrister.

   

  Eksamen

  Individuell skriftlig eksamen, 3 timer

  Tillatte hjelpemidler:

  • Kalkulator. 
  • Matematiske tabeller og egne formelark kan tilkomme.

  Det benyttes karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

  Evaluering av emnet

  Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

  Litteratur

   Oppgis ved studiestart.

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. okt. 2020 02:50:28