Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF11610 Elektrofysikk (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudium i ingeniørfag:

 • Elektro, Y-veien (kull 2010)

Undervisningssemester

4. semester (vår) .

Innhold

Følgende tema blir belyst i emnet: 

Modul 1 (ca. 2,5 sp)

 • Grunnleggende innføring i elektromagnetisme
 • Elektrisk ladning, felt og fluks
 • Elektriske dipoler, potensiale og potensiell energi
 • Kapasitans, kondensatorer og dielektrisitet
 • Ledningsmekanismer for elektrisk strøm inkludert halvledere
 • Elektromagnetisk stråling og elektromagnetiske bølger.

Modul 2 (ca. 2,5 sp)

 • Likestrømsmotor, generator og elektromagnet.
 • sammenheng mellom elektrisk strøm og magnetisk felt. Amperes lov.
 • Sammenhenger mellom elektrisk ladning, magnetisk kraft og felt
 • Induksjon, Faradays lov og Lenz regel

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger, øvingstimer og prosjekter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 • 1 innleveringsoppgave i modul 1
 • Deltakelse på og skriving av godkjent rapport fra prosjekter i modul 2

Eksamen

3 timer individuell skriftlig skoleeksamen .

Tillatte hjelpemidler:
Godkjent kalkulator.

Det gis bokstavkarakter A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 19.02.2010.

Young & Freedman: University Physics, enhver utgave (må inneholde kap. 21-32).

Egne kompendier kan tilkomme.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 02:57:12