Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Helge Hasvold
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF22110 Prosjektledelse (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudium i ingeniørfag:

  • Maskin, Y-veien kull 2010

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Innhold

Prosjektledelse omfatter følgende momenter i prosjektprosessen:

  • prosjektmodeller
  • prosjektdefinering
  • prosjektets faser
  • prosjektplanlegging
  • prosjektnedbryting og prosjektstyring
  • Nettverksplanlegging, fremdriftsplanlegging og oppfølging
  • Kostnadsestimering, kontrakter og anbudsformer
  • EDB-verktøyet MS-Project.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i form av forelesninger og øvingstimer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • To obligatoriske øvingsoppgaver i prosjektledelse

Eksamen

3 timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Tillatte hjelpemidler: Alt skrevet og trykt materiale.

Det benyttes karakterskala A-F, hvor A er beste karakter og F er "ikke bestått"

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Prosjekthåndbok med retningslinjer for prosjektvirksomheten ved IR-avdelingen.
Prosjektarbeid, Universitetsforlaget, Westhagen, Harald m.fl.:

Studentene skal selv søke relevant litteratur og referere til denne i rapporten.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 02:51:51