Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Hong Wu
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Varighet:
1 år

IRI14012 Produktutvikling (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten har

  • teoretisk og praktisk forståelse for hva som påvirker et produktutviklingsforløp innen produksjon, tjenester og næringsvirksomhet i offentlig og privat sektor

Ferdigheter:
Studenten kan

  • gjennomføre egendefinerte praktiske produktutviklingsprosjekter
  • vise evne til selvstendig og kritisk vurdering gjennom anvendelse av  kunnskap innenfor emnet

Generell kompetanse:
Studenten

  • vurderer egne og andres produktutviklingsforløp i et kritisk perspektiv med fokus på miljø, mellommenneskelige og tekniske utfordringer
  • viser forståelse for utfordringer i gjennomføringen av et produktutviklingsforløp

Innhold

Studenten lærer om ulike produktutviklingsmetoder og anvendelse av denne kunnskapen i utviklingen av et ferdig produkt, og får inngående kjennskap til forhold som påvirker en produktutviklingsprosess.

Produktutvikling er definert ut fra et læringsperspektiv, og setter fokus på  produktutviklingens kjerne som handler om å få til et godt samspill mellom deltakere, kunnskap og teknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger kombineres med bedriftsbesøk, gjesteforelesninger, veiledning, praktisk prosjektarbeid i grupper og egenstudier. Gruppearbeid er hovedarbeidsformen, med reelle prosjektutviklingscase hentet fra bedrifter eller definert av faglærer. Det kreves stor selvstendighet fra studenten og det er praktisk prosjekt-pedagogikk som er inspirasjonen til den pedagogiske plattformen som benyttes i emnet. I tillegg er det en problembasert tilgang som benyttes i prosjektarbeidet og dermed en forutsetning at det tas utgangspunkt i virkelige problemstillinger i  prosjektarbeidet.

Undervisning kan gis på engelsk, ved behov, og prosjektrapporter samt eksamensbesvarelse kan da leveres på engelsk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Innleveringsoppgaver, med minimum to individuelle innleveringer

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

 

Eksamen

Mappevurdering med muntlig gruppeeksamen.
Gruppene leverer mappe med bearbeidede arbeidskrav innen gitt dato.
Mappen må være vurdert til Bestått før muntlig eksamen.

Muntlig høring i 20 minutter i mappens innhold. Sensor kan stille spørsmål til gruppen som helhet og individuelt.

Det gis individuell karakter etter karakterskala A-F, der F er Ikke bestått.

Ved ikke bestått karakter kan mappe bearbeides etter innspill fra sensor. Studenter som ønsker å forbedre karakter må utarbeide ny mappe.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Endringer i litteraturlisten må påregnes grunnet utviklingen i faget. Dette innebærer at ny litteratur kan komme inn til erstatning for eldre litteratur. 

Pensumlitteratur: 

Ulrich, Karl T. and Steven D. Eppinger (1-5 edition) "Product Design and Development". McGraw-Hill Education. http://www.ulrich-eppinger.net/ 

MIT Open courseware: http://ocw.mit.edu/index.htm

Støttelitteratur:

Product Design: 'A Practical Guide to Systematic Methods of New Product Development' Mike Baxter,Edition: reissue, illustrated,Utgitt av CRC Press, 1999,ISBN 0748741976, 9780748741977,308 sider 

Utdelt lesematerialer under forelesning

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 15:47:36