Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI23013 Organisasjonsutvikling (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten

  • har kunnskap om organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledede læringsprosesser i organisasjoner

Ferdighet:
Studenten

  • kan gjennomføre organisasjonsanalyse og planlegging av utviklingsarbeid i en bedrift

Generell kompetanse:
Studenten

  • forstår organisasjonsutvikling som en praktisk aktivitet med en klar faglig begrunnelse

Innhold

Emnet fokuserer på organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledete læringsprosesser i organisasjoner.

Første del retter fokus mot modellering av OU-prosesser, medvirkning, læring, og samspillet mellom organisasjonen og eksterne aktører.  

Andre del utvikler innsikt i praktiske arbeidsformer som ofte benyttes i medvirkningsbaserte endringsprosesser.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet, og vil veksle mellom introduksjonsforelesninger, gruppearbeid og seminar.

Øvingsarbeidet består av organisasjonsanalyse og planlegging av utviklingsarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Rapport fra organisasjonsanalyse og planlegging av utviklingsarbeid

Eksamen

Mappeeksamen og individuell muntlig høring:
Deleksamen 1 høst (50%): Mappe med 4 innleveringer.

Det benyttes karakterregel Bestått / Ikke bestått.
Ved ny eksamen eller utsatt eksamen må alle deler leveres på nytt. Dette i samråd med faglærer.

Deleksamen 2 vår (50%): Individuell muntlig eksamen med presentasjon (ca. 15. minutter) av analyserapporten, etterfulgt av spørsmål fra sensor (ca. 10 minutter)

Det gis bokstavkarakter A til F, hvor A er beste karakter og F er "ikke bestått".

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert våren 2012. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Litteratur:

Argyris, C., & Schon, D. A. (1996). Organizational learning II?: theory, method and practice. Reading, Mass?; Wokingham: Addison-Wesley.

Bolman, L. G., Deal, T. E., & Thorbjørnsen, K. M. (2009). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. Oslo: Gyldendal akademisk.

Levin & Klev. (2002). Forandring som praksis. Oslo: Fagbokforlaget.

 

Kompendier og artikler tilkommer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 02:50:53