Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Bjørn Gitle Hauge
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI24513 Prosjektutvikling (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Anbefalt kunnskaper fra emnet Prosjektledelse 1.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten har

 • kunnskap om prosjektutvikling og fundamental forståelse for de prosesser som går forut for prosjektetablering

Ferdighet:
Studenten

 • kan utvikle et prosjekt og vise nødvendige entreprenørielle ferdigheter for å kunne gjennomføre og lede prosessen

Generell kompetanse:
Studenten

 • viser entreprenørielle holdninger som setter henne/han i stand til å gripe unike muligheter, og vinne tillit og support for aktivitetsutvikling, finansiering og gjennomføring av prosjektet

Innhold

 • Entreprenørielle ferdigheter
 • Drivkraft - fra frykt til skaperglede
 • Adaptive prosjektformer
 • Forankring og politiske prosesser
 • Finansiering
 • Aktivitetsutvikling og bemanning
 • Prosjektutvikling av konkret prosjekt
 • Innovasjonsledelse

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet, og vil veksle mellom  introduksjonforelesninger, gruppearbeid og seminar.

Øvings- og eksamensarbeidet består av prosjektutvikling for eksterne partnere og vil bestå av utvikling av prosjektplan og søknadsdokumenter til aktuell bidragsytere som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Interreg etc.

Studenten vil bli tildelt prosjektutviklingsoppdrag for eksterne samarbeidspartnere, og deltagelse utenfor skolen er påkrevet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Rapport fra prosjektutvikling og seminarer
 • Oppmøte og deltagelse i eksternt oppdrag

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

 

Eksamen

Individuell muntlig eksamen
Individuell muntlig høring, ca. 30 minutter, med presentasjon av prosjektutviklingsrapporten.

Det benyttes karakterskala A-F der A er beste karakter og F er "ikke bestått".

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Harald Westerhagen (2010), Prosjektarbeid, utvikling og endringskompetanse, Gyldendal forlag.

Skattum & Hatting (2005), Veien til prosjektsuksess, Norsk forening for prosjektledelse.

Barringer & Ireland (2006), Entrepreneurship -successfully launching new ventures. Pearson/Prentice Hall

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 02:51:26