Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Hong Wu
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Varighet:
½ år

IRI30013 Innføring i markedsføring (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Undervisningssemester

5. semester

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Modul 1: Generell markedsføring

Kunnskap:
Studenten

 • har kunnskap om hvilken betydning markedsorientering har for produktutvikling
 • forstår industrielt markedsføringsarbeid, med vekt på forbrukers og næringslivets reelle markedsforhold

Ferdighet:
Studenten

 • anvender aktuelle metoder i markedsføringsarbeid

Generell kompetanse:
Studenten

 • forstår forholdet mellom forbruker, marked og næringsliv

Modul 2: Internasjonal markedsføring

Kunnskap:
Studenten

 • har kunnskap om markedsføringsarbeid med internasjonalt relevant perspektiv
 • kombinerer kritisk og analytisk arbeid i aktuelle prosjektarbeid

Ferdigheter:
Studenten

 • anvender aktuelle markedsføringsmetoder

Generell kompetanse:
Studenten

 • forstår betydningen av teamarbeid
 • gjennomfører prosjekt med utgangspunkt i case, selvvalgt eller tildelt

Innhold

Modul 1:

-             Markedsføringen og dens omgivelser

-             Det europeiske markedet og markedsføring

-             Kunder og deres kjøpsadferd

-             B2B Kjøpsadferd 

-             Markedets segmenter

-             Markedets informasjon og undersøkelser

-             Produktstruktur 

-             Produkt og dets markedsføring

-             Strategisk markedsføring

-             Markedsplanlegging, ledelse og oppfølging

Modul 2:

-             Produktutvikling og markedstilpassing

-             Internasjonal markedsføring

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid i gruppe med oppgaver knyttet til case, hentet fra næringslivet eller definert av studenten selv. Oppgaven godkjennes av faglærer. Det legges stor vekt på teamarbeid og analytisk evne.

I modul 2 vil det bli gjennomført  en intensiv undervisningsblokk i samarbeid med en utenlandsk institusjon og / eller med norsk industri med internasjonal virksomhet.

Dersom studenter eller lærere fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Modul 1:

 • obligatoriske øvingsoppgaver / delprosjektrapporter

Modul 2:

 • en temabasert arbeidsrapport

Alle innleveringer kan kreves på engelsk.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen og muntlig høring

Hjemmeeksamen: Casebasert gruppeoppgave med 3 dagers varighet som vurderes til bestått før muntlig høring.

Muntlig høring: Gruppen presententerer oppgaven - ca. 20. min. Sensor kan stille spørsmål til gruppen som helhet og individuelt - ca. 10 min.

Individuell karaktersetting etter karakterregel A til F.

Eksamen kan foregå utenom ordinær eksamensperiode.

Ved ny/utsatt eksamen kan gruppeoppgaven omarbeides etter innspill fra sensor. Ved forbedring av karakter må ny gruppeoppgave innleveres.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteratur/Pensum:

MIT Open courseware, selected MIT courses in 'Marketing Management'

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-812-marketing-management-fall-2002/

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-810-marketing-management-fall-2004/

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-810-marketing-management-fall-2010/

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/

Supplement:

Principles of Marketing by Brassington & Pettitt

http://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_brassingto_prinmark_3/

Utdelt forelesningsnotater fra internasjonale gjesteforelesere og bedriftsforelesningene

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 02:53:10