Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Flote
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB35513 Prosjektstyring og anleggsteknikk (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et obligatorisk, teknisk fag og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales bestått eksamen i emnene Bygningslære, Geoteknikk og Prosjektledelse og økonomi eller tilsvarende.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

I løpet av dette studiet er målet at studenten skal

 • kunne kalkulere og planlegge utførelse av enkle bygge- og anleggsprosjekter
 • ha kjennskap til prosjektledelse på en bygge- og anleggsplass
 • kunne bruke relevant programvare i forbindelse med prosjektgjennomføring
 • kjenne aktuelle standarder, lover og forskrifter innen emnet
 • ha kjennskap til viktige tekniske prinsipper som inngår i bygge- og anleggsprosjekt

Innhold

Følgende tema omhandles i emnet:

 • Reguleringsplaner, byggesøknader og byggesaksbehandling
 • Planleggingsverktøy (MS Project og øvrig relevant programvare i forbindelse med prosjektstyring)
 • Prosjektadministrasjon, planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider inkl. HMS, kvalitetssikring og kvalitetssystem
 • Kalkulasjon, entreprise- og kontraktsformer
 • Anleggsteknikk (bl.a sprengningsteknikk, masseflytting, betongarbeider)
 • Standarder, lover og forskrifter innen emnet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk deltakelse på anleggsbefaring
 • Innlevert og godkjent semesteroppgave. Utarbeides i grupper med 2-4 studenter

Arbeidskravene må være godkjent for at studentene kan framstille seg til eksamen.

 

 

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator ellers ingen tillatte hjelpemidler. Formler vil bli oppgitt.

Det gis bokstavkarakter A til F.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Oppgis ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 02:49:32