Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF01212 Tress-norsk (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudiet i ingeniørfag for

 • elektro, Y-vei
 • maskin, Y-vei
 • kjemi, Y-vei

Emnet fremgår/er organisert under studieplan for TRESS (treterminordning for ingeniørutdanning)

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har utviklet språkkunnskaper som gir grunnlag for god og profesjonell skriftlig og muntlig kommunikasjon i ingeniørrollen

Ferdigheter
Studenten har tilegnet seg nødvendige ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig til å kunne uttrykke seg presist og profesjonelt i de forkjellige kontekster og sjangre som ingeniørrollen krever

Generell kompetanse
Studentene har tilegnet seg kompetanse i korrekt språkbruk i de forkjellige kommunikasjonssituasjonerInnhold

SKRIFTLIG FRAMSTILLING:

 • Prinsipper for tekstorganisering, tekstsammenbinding og formverk, språklige virkemidler og uttrykksmåter i egne skriftlige arbeider
 • Resonnerende framstillinger, instruksjoner, rapporter, referater, meldinger, foretningsbrev, søknader, debattinnlegg og leserbrev
 • Analyse av sakprosa
 • Skriveregler og språkfunksjoner 
 • Tekststrukturering
 • Referanseteknikk og kildekritikk

PROSJEKTARBEID:

 • Planlegge, organisere og gjennomføre et prosjektarbeid i norsk
 • Skrive dokumentasjon og prosjektrapport knyttet til prosjektarbeidet
 • Planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner
 • Dokumentere kildebruk på en akademisk måte
 • Presentere prosjektarbeidet muntlig, evt. med bruk av audiovisuelle virkemidler

SPRÅK OG LITTERATUR:

 • Norsk språkhistorie i korte trekk
 • Hovedtrekkene i norsk/nordisk litteraturhistorie etter 1945
 • Sjangerlære

MUNTLIG:

 • Stemmebruk
 • Tale og presentasjonsteknikk
 • Foredrag om faglige emner der det brukes AV-hjelpemidler

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid og øvelser.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent prosjektarbeid og to innleveringer innen fastsatte frister.
 • 70% deltakelse i undervisningen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer. Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel Bestått/ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Marion Federl/Arve Hoel: "Norsk for fagskolen". NKI-forlaget

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 02:49:13