Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Birte Sjursnes
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRK32512 Industriell bioteknologi (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgfag og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag

 • Kjemi med valgfagskombinasjon i Bioteknologi
 • Kjemi Y-vei med valgfagskombinasjon i Bioteknologi

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det kreves fullført og bestått i emnne IRK10009 Generell kjemi 1 (10 stp.), IRK10110 Generell kjemi 2 (5 stp.), IRK11510 Organisk kjemi (10 stp.), IRK21010 Fysikalsk kjemi (10 stp.), IRK21211 Analytisk kjemi 2 (10 stp.), IRK23111 Biokjemi (10 stp.) og deltagelse på IRK30511 Mikrobiologi (10 stp.) med bestått laboratoriekurs, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten har

 • kunnskap om utvikling av bioteknologiske produksjonsorganismer, fermenteringsteknologi og nedstrømsprosesser
 • kjennskap til industrielle prosesser
 • forståelse for betydning av og samfunnets oppfatning av bioteknologi
 • praktisk erfaring i utførelse av en fermentering.

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Valgfag.

Emnet vil behandle følgende tema:

 • Bioteknologi og samfunn
 • Biokjemi og fysiologi av vekst og metabolisme
 • Støkiometri og kinetikk
 • Næringskrav, vekst, fysiske og kjemiske vekstparametere
 • Vekstmålinger og vekstkontroll
 • Genetikk, rekombinant DNA-teknikk og kloning
 • Mikrobiologisk prosesskinetikk
 • Bioteknologiske metoder og prosesser
 • Design av bioreaktorer
 • Nedstrømsprosesser
 • Industrielle bioteknologiske prosesser

med forbehold om mindre endringer.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved forelesninger og øvinger. Det skal utføres et fermenteringsprosjekt under veiledning, og det skal utføres en litteraturstudie med innlevering av rapport om en industriell bioteknologisk prosess.

Emnet undervises på norsk, men det kan gis undervisning på engelsk ved behov.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

 • gjennomført fermenteringsprosjekt i henhold til oppsatt plan for prosjektarbeidet med frister.
 • rapport om en industriell bioteknologisk prosess levert innen gitt frist.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen og innlevering av rapport

 • 3 timers skriftlig skoleeksamen (teller 80% av totalkarakter)
  Hjelpemidler: Formelsamling, Book of Data og kalkulator.
 • Rapport fra fermenteringsprosjekt leveres til nærmere angitt frist (teller 20% av totalkarakter).

Det settes en helhetlig karakter i emnet, og det gis bokstavkarakter A til F, hvor A er beste karakter og E er dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Liese, A., Seelbach, K., Wandrey, C. (ed, Industrial Biotransformations, 2006, 2. utgave, WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA

Annet:
Artikler, utlvert materiale og forelsningsnotater

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 02:53:00