Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Trine Eker Christoffersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i bioingeniørfag

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskapsmål:

Studenten kan

 • beskrive oppbyggingen av menneskekroppen og dens funksjon, både mikroskopisk og makroskopisk.
 • gjenkjenne og beskrive ulike typer vev i mikroskop.

Ferdighetsmål:

Studenten kan

 • bruke lysmikroskop.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • gjennomføre både venøs og kapillær blodprøvetaking.
 • ivareta mennesker i en blodprøvetakingssituasjon.

Innhold

 • celler og vevs struktur og funksjon
 • nervesystemet
 • skjelett- og muskelsystemet
 • det endokrine system
 • blodet og immunforsvaret
 • sirkulasjonssystemet
 • respirasjonssystemet med syre-base reguleringen
 • fordøyelsessystemet og energiomsetning
 • nyrer og urinsystemet
 • forplantninssystemet og seksualfysiologi
 • blodprøvetaking
 • mikroskopering av celler og vev

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og seminar.

Praksis

Laboratoriearbeid og blodprøvetaking internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser.
 • Blodprøvetaking.   
 • Deltakelse på seminarer.

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen uten hjelpemidler.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering.

Litteratur

612 Me

Sand, O. m.fl. (2006) Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi.  544 s. Oslo: Gyldendal akademiske. ISBN 978-82-05-34807-3

616.07583 Ca

Carlsson, L.S., Soudská H.K.,& Ødegaard H.R. (2004). Histologiatlas, 25 s. Østfold: Høgskolen i Østfold

Støttelitteratur:

612 Me

Sjaastad, Ø.V. m.fl. (2006) Arbeidsbok til menneskekroppen, 203 s. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademiske ISBN 82-05-34808-1

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. mai 2020 02:55:05